Graag sta ik in mijn levenshouding voor 'levenslang leren' en 'groeimindset'.

Deze twee begrippen dragen bij tot mijn persoonlijke ontwikkeling en breiden mijn expertise uit om anderen te begeleiden. 


In 2007 studeerde ik aan de K.U.Leuven af als Master in de Klinische Orthopedagogiek met een specialisatie in leerproblemen en gedragsproblemen. Ik zette ook mijn eerste stapjes in het klaslokaal door middel van stages in de opleiding 'Geaggregeerde in de Pedagogische Wetenschappen voor het secundair onderwijs'. Nadien verdiepte ik me in autismespectrumstoornissen via een Postgraduaat Autisme aan de Katholieke Hogeschool Limburg. Momenteel volg ik de opleiding tot H.A.P.P.Y. coach voor mensen met autisme bij Dr. Peter Vermeulen van Autism in Context. Verder schoolde ik me tot Kindertalentenfluisteraar bij Luk Dewulf en de 'Blij met Mij Academie' van Els Spronk en volgde ik het jaartraject 'Afgestemd Opvoeden' bij Jürgen Peeters van De Onderstroom. Tevens verdiepte ik me in de toepassing van Acceptance & Commitment Therapy (ACT) bij ASS bij Rianne Janssen van Autisme Centraal. Verder staan er nog heel wat andere interessante vormingen op mijn wishlist! 


De voorbije 16 jaar werkte ik als orthopedagoge, teamleider en -coach, beleidsondersteuner en verantwoordelijke binnen volgende sectoren:

- Buitengewoon Onderwijs (type 1,7,8 en 9)

- Gewoon Onderwijs

- Multifunctioneel centrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verhoogde zorgnood, namelijk personen met Autisme Spectrum Stoornis, dove en slechthorende personen en personen met spraak- en taalproblemen),

- Kinderopvang voor baby's en peuters
What we know matters,

but who we are matters more


-  Brené Brown - 

Mijn leertraject


.

Master in de 

Klinische Orthopedagogiek


                            Katholieke Universiteit Leuven (2001-2007)

Postgraduaat Autisme

en (rand)normale begaafdheid


                            Katholieke Hogeschool Limburg  (2008-2009)

Afgestemd Opvoeden


Jürgen Peeters - De Onderstroom (2023)

ACT & ASS


Rianne Janssen - Autisme Centraal (2023)

Faalangstwarrior 


Vanessa Lauwers - 't Zonnekind (2023-2024)

Geaggregeerde in de Pedagogische Wetenschappen


                            Katholieke Universiteit Leuven (2005-2007)

Talentenfluisteraar


 Luk Dewulf & Blij met Mij Academie (2019)

Attachment Based Family Therapy - level 1 


                            Guy Bosmans - K.U.Leuven (2023-2024)

H.A.P.P.Y. coach 


Dr. Peter Vermeulen - Autism in Context (2023-2024)

LONG WISHLIST :-)


To be continued... lifelong learning 

                          

Live as you were to die tomorrow;

learn as you were to live forever

 - Mahatma Gandhi - 

unsplash