Wat doet een

 

klinisch orthopedagoge?


Pedagogiek is de leer van de opvoeding.

Orthopedagogiek is de leer van de speciale opvoeding.

Het gaat om het toevoegen van een extra dimensie aan het opvoedend handelen.

 

Wanneer het vanzelfsprekende opvoeden niet meer toereikend is om een kind alle ontwikkelingskansen te bieden, kom je in het vakgebied van de klinisch orthopedagoog terecht.


Dit kan wanneer je als ouder of jongere/jongvolwassene merkt dat je elke keer tegen dezelfde problemen aanloopt. Je hebt al van alles geprobeerd, maar het lukt niet om greep op de situatie te krijgen. Of je merkt dat je kind niet goed in zijn vel zit en steeds meer vastloopt, zonder dat je een oorzaak kunt vinden of de oorzaak kan wegnemen. Dat is het moment om de hulp van een orthopedagoog in te schakelen. 


Sinds juni 2017 is klinische orthopedagogiek een autonoom gezondheidszorgberoep. De Hoge Gezondheidsraad definieert klinische orthopedagogiek als volgt: “Het uitoefenen van de klinische orthopedagogiek is vanuit een wetenschappelijk onderbouwd orthopedagogisch referentiekader verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben de preventie, de diagnostiek, de begeleiding en de behandeling van opvoedings-, ontwikkelings- leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren, volwassenen en hun context.”

GEWOON WAAR HET KAN,

BUITENGEWOON WAAR NODIG...

unsplash