Wat IS eerstelijnspsychologische / GESPECIALISEERDE ZORG? 


Ik ben als klinisch orthopedagoge ELP-geconventioneerd en dus aangesloten bij de eerstelijnspsychologische zorg (ELPZ) en gespecialiseerde zorg (GPZ) binnen de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg Limburg “Ligant” en “Reling”. Meer info hierover kan je vinden op ggzlimburg.be. Dit gaat om hulpverlening voor kinderen, jongeren en gezinnen met milde tot matige psychische klachten.  We bekijken tijdens de aanmeldingsfase/intakegesprek of u of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

Indien na het intakegesprek duidelijk wordt dat je niet in aanmerking komt voor geconventioneerde eerstelijnspsychologische zorg of gespecialiseerde zorg, met name wanneer er sprake is van (zeer) ernstig psychisch lijden, bekijken we wat je nodig hebt.
Hoeveel kost een gesprek?


Gesprekken binnen de geconventioneerde eerstelijnspsychologische zorg en gespecialiseerde zorg kosten 11 euro (of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming). Voor deelname aan een groepsaanbod betaal je 2,50 euro. Een sessie duurt 45 minuten. Het intakegesprek is gratis. 

Wanneer je geniet van geconventioneerde zorg, kan je geen beroep meer doen op de terugbetaling vanuit je mutualiteit.


Een traject buiten de conventie van eerstelijnspsychologische zorg kost 70 euro per gesprek.Hoeveel betalen mutualiteiten terug?


Ook mutualiteiten of soms ook andere instanties betalen deze consultaties gedeeltelijk terug. Dit houdt in dat cliënten aan een voordelig tarief per jaar meerdere sessies psychologische/orthopedagogische zorg kunnen genieten.

Een aantal ziekenfondsen/mutualiteiten voorzien een terugbetaling, gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Contacteer dus zeker jouw mutualiteit om te weten welke terugbetaling eventueel voor jou van toepassing is.

Een overzicht kan je hier raadplegen: https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html.Hoe gebeurt de betaling?


De betaling van de consultatie gebeurt op het einde van de consultatie.

Dit kan via je Bankapplicatie, Payconiq of via gepast contant geld.

Wat als ik mijn afspraak niet tijdig annuleer?


Gemaakte afspraken dienen minstens 48u op voorhand te worden geannuleerd, dit kan telefonisch of per mail of sms. 

Bij te laat afzeggen wordt 35 euro in rekening gebracht aan de hand van een factuur. 

Bij het uitblijven van een annulatie wordt de sessie aangerekend tegen een vergoeding van €70 aan de hand van een factuur. Ziekte en overmacht vormen hierop een uitzondering.

Voor het groepsaanbod zullen de voorwaarden rond annulering telkens per aanbod vermeld worden.

De reden voor deze aanrekening is omdat de tijd in mijn agenda kostbaar is voor andere ouders, kinderen en jongeren die hulp wensen, maar ook voor mezelf en mijn gezin.

Wanneer en waar vinden de gesprekken plaats?


Gesprekken kunnen doorheen de dag plaatsvinden en tijdens 1 à 2 avond(en) per week.

Ik bezorg je een attest van afwezigheid voor de school indien jullie dit wensen.

Een gesprek kan plaatsvinden in mijn praktijk te Binderveld of in de groepspraktijk van 'mijntherapeut.be' te Linkhout.Wat bij een echtscheiding?


In een echtscheidingssituatie ga ik ervan uit dat beide ouders op de hoogte zijn van de aanmelding. Bij kinderen (jonger dan 12 jaar) is het noodzakelijk dat beide ouders schriftelijk toestemming geven. Zonder deze toestemming kan ik het kind niet op consultatie laten komen en is er geen mogelijkheid om een verder traject aan te bieden. Ik kan de hulpzoekende ouder wel individueel begeleiden om te proberen op die manier een antwoord te geven op de gestelde hulpvraag. Bij jongeren ouder dan 12 jaar is de toestemming van één ouder voldoende mits de jongere zelf akkoord gaat met de hulpverlening. Ik maak nooit verslagen met als doeleinde om ingezet te worden bij een juridisch proces aangaande de echtscheiding.

unsplash